Appartement

Als je op zoek bent naar een appartement is het niet alleen belangrijk om te kijken naar de woning zelf, maar ook naar het gehele gebouw waar het appartement onderdeel van is. Bij een appartement regel je namelijk samen met de andere appartement-eigenaren het onderhoud. Daar betaal je de servicekosten voor. Ook zijn jullie dan samen verzekerd tegen brand en glasbreuk. Hoe de Vereniging van Eigenaars (VvE) verdeeld is kun je zien in de splitsingsakte. Daarin staat welk appartement hoeveel moet bijdragen aan het geheel. In de splitsingstekening staat welk appartement waar zit en waar je de eventuele berging kunt vinden. In de jaarlijkse notulen kun je lezen wat de plannen zijn van de VvE en in de balans van de VvE kun je lezen hoeveel de VvE inmiddels gespaard heeft en of dat voldoende is voor het toekomstig onderhoud wat gepland staat in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Als een complex slecht onderhouden is, kan het zijn dat daar in de nabije toekomst een extra bijdrage gevraagd zal worden om dit op te lossen.

Sommige appartementen zijn (nog) geen appartement maar een lidmaatschapsrecht. Je wordt dan lid van de coo?peratie. Als je dan een hypotheek wilt afsluiten moet je er rekening mee houden dat niet alle banken dit doen. Er is dan nl. een hoofdhypotheek voor het hele gebouw en voor de afzonderlijke woningen wordt dan een pandrecht gevestigd. Bovendien is het belangrijk om te weten dat als iemand in de coo?peratie zijn hypotheek/pand-lasten niet betaald, de anderen in het gebouw deze kosten moeten betalen.

In de servicekosten zitten dus de kosten voor het toekomstig onderhoud, de kosten voor de verzekering, de kosten voor het onderhoud van bijvoorbeeld de lift en andere voorzieningen in het gebouw die van iedereen zijn. Soms zijn er ook kosten voor verwarming, water of gas verwerkt in de servicekosten.